Bibliografie:

BibliografieIn Zevenaar zijn meerdere bibliotheken, zoals in het Liemers Museum, het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg en bij CVZ. Het accent van deze boekenverzamelingen ligt op de Liemers. Onderling kunnen gegevens worden uitgewisseld.

CVZ is bezig om de eigen documenten te inventariseren via het Adlib-programma (zie ook: Werkgroep foto, film en video).

Ansichtkaarten, bidprentjes e.d.:

AnsichtkaartenIn de collectie van CVZ bevinden zich veel specifieke foto’s en oude ansichtkaarten. Die bevinden zich in het foto/film/videolokaal. Op verzoek kunnen vrijwilligers deze prenten voor u printen.bidprentjes

Ook is er in het genealogielokaal een uitgebreide collectie bidprentjes aanwezig, gesorteerd op naam, waaruit gegevens geput kunnen worden (zie ook: Werkgroep Genealogie).

Aankoop boeken en tijdschriften:

boekentijdschriftenVoor de aanschaf van speciale boeken over onze streek, kunnen leden eveneens bij CVZ terecht. De boeken die nog op voorraad zijn, staan vermeld onder ”Boeken en DVD's”.

Ook zijn de al verschenen uitgaven van het kwartaalblad Old Senders Ni-js vaak nog verkrijgbaar.

Al met al de moeite waard om eens langs te komen. Schikt het niet op dinsdag- of donderdagmiddag, dan is er altijd een mogelijkheid om op een ander moment af te spreken.