Inloggen

LOGIN MET JE ACCOUNT

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mijn gegevens

1Activiteiten 

 

Apps Preferences Activities icon

Inleiding:

Door de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar CVZ worden diverse werkzaamheden uitgevoerd of ondersteund. Dit gebeurt door de leden en vrijwilligers van de vereniging zelf of in werkgroepverband. Een opsomming van de activiteiten staat in onderstaande lijst. Maar bedenk wel: dit overzicht is zeker voor uitbreiding vatbaar.

Pictures Nikon icon

Het fotografisch vastleggen van stadsbeeld, dorpsbeeld en landschap. Zoals wij nu blij zijn met een vooroorlogse ansichtkaart, zo zal men later prijs stellen op foto- en videoreportages uit deze tijd. Temeer daar alles snel verandert. Zo is enkele jaren geleden de woonsituatie vastgelegd op foto en video van de panden die vanwege de Betuwelijn zijn gesloopt.

turin tales iconHet vastleggen van oude liedjes en vertellingen.

Plants Farm iconOnderzoek naar veldnamen en boerderijnamen.

CatholicTemple iconHet signaleren welke gebouwen of gedeelten daarvan (bijvoorbeeld gevelstenen) zo belang­wekkend of beeldbepa­lend zijn, dat bescherming zinvol is. Het attenderen van bevoegde en invloed­hebbende instanties op deze objecten. Nu is er een werkgroep actief en heeft de vereniging zitting in een gemeentelijke werkgroep monumenten.

File History iconHet signaleren van lacunes in het plaatse- lijke/regionale culturele leven en het zoeken naar mogelijkheden om hierin te voorzien. Het stimuleren van heemkundig besef en heemkundeonderwijs, bijvoor­beeld door het samenstellen van lesbrieven en vouwbladen.

Rank History icon

Bestuderen van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Zevenaar. Er zijn al twee boeken verschenen: ‘Zevenaar 50 jaar bevrijd, deel I en II’. Ook wordt in het kwartaalblad Old Senders Ni-js regelmatig over de oorlog gepubliceerd.

Order history icon

Vastleggen van de geschiedenis van de Van Munsterstichting.

Travel Customs Officer icon

Geschiedenis vastleggen van de Brigade Zevenaar der Koninklijke Marechaussee.

Comics Lantern icon

Het maken van trefwoordenregisters op bronnenmateriaal, bijvoorbeeld op basis van jaargangen van de Liemers Lantaren (vroeger Liemers Lantaern).

Music iconHet vastleggen (op schrift of geluidsband) van herinnerin­gen aan vroeger. Bijvoorbeeld inter- views met mensen die hebben gewerkt in beeldbepalende bedrijven in de gemeente Zevenaar die nu niet meer bestaan. Zo is gesproken met de administrateur van de vroegere zuivelfabriek. Daarnaast worden via interviews herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog vastgelegd.

Speak 2 iconHet bestuderen en vastleggen van het plaatselijk dialect. Invullen van vragenlijsten voor het Staring Instituut in Doetinchem en Meertens Instituut in Amsterdam. Hiervoor is in 2004 een speciale werkgroep opgericht.

Groups Military Personnel Light iconAandacht voor volkskundige uitingen als kermis, schutters­activiteiten, carnaval; gebruiken bij geboorte, het ‘tweede gebod’, huwelijk, over- lijden; kerkelijke feesten, buurtschapverband, burenhulp, klederdracht.

copyleft iconBijhouden van een kroniek van de belangrijkste wetenswaardigheden over het reilen en zeilen in de gemeente Zevenaar. Bijvoorbeeld over de stichting en sloop van gebouwen en opheffing of verhuizing van instanties.

Holidays Church icon

Vastleggen van het tracé van Kerkpaden en mogelijk in ere herstel­len. In 2000 heeft CVZ het boek ‘Langs heg en steg naar de grote weg’ uitgegeven.

custom reports icon

Vastleggen van de geschiedenis van Zevenaar als grensgemeente (onderwerpen als douane en Elten).

Graphic designer icon

Beschrijven van het leven en werk van bekende Zevenaarders, zoals de kerkschilder Gerhard Jansen.

reports icon

Het vastleggen en maken van publicaties over de geschiedenis van gebouwen en haar bewoners in de ‘Oude Stad Zevenaar’. Een werkgroep is druk bezig met inventariseren van het gemeente-archief, in Hal 12 naast het gemeentehuis.

Tomb icon‘Kerkhofarcheologie’, of het fotograferen en docu­menteren van grafzerken op de verschillende begraaf­plaatsen. In 2001 is er een boek verschenen van CVZ (auteur Theo Goossen) over begraafplaatsen en begrafenissen in Zevenaar.

Apps preferences desktop filetype association icon

Het deelnemen aan externe gebeurtenissen waarop de vereniging zich kan presenteren. Diverse leden zorgen voor een CVZ-stand op jaarmarkten in de gemeente maar ook daarbuiten.

stock vector custom made blue round grunge stamp on white 312370481

Afgeronde en ondersteunende activiteiten:

Aan diverse activiteiten heeft CVZ al een bijdrage geleverd. Zo heeft de vereniging de uitgifte van de Kadastrale Atlas van 1832 van Zevenaar begeleid. De uitgifte gebeurde door een stichting die op provinciaal niveau werkzaam is.

Daarnaast worden regelmatig activiteiten op het gebied van de plaatselijke en regionale cultuurhistorie ondersteund. A.W.A. (Bertus) Bruins geeft bijvoorbeeld regelmatig op persoonlijke titel boeken uit met uitgebreide beschrijvingen van veld- en boerderijnamen. Ook heeft de heer Bruins een reproductie gerealiseerd van de Atlas van het Ambt Liemers van 1735. CVZ ondersteunt activiteiten als deze.

Verenigingsavonden:

Negenmaal per jaar is er een avondlezing. Deze worden gepland op dinsdagavond in Zalencentrum Staring, Grietakkers 3 in Zevenaar en donderdagavond in De Brede Blik, Kerkstraat 68 in Giesbeek. De aanvang is om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Ook andere belangstellenden (niet-leden) zijn op deze avonden van harte welkom. De toegang is voor leden gratis. Niet-leden betalen € 2,50.

Voor meer informatie kijk dan op ”Nieuwskalender

 

huiszev.75
Copyright © 2019 De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
bvd