1Lidmaatschap

Lid worden betekent:
  • Je financiert professioneel onderzoek naar de historie van de Gemeente Zevenaar.

  • Je wordt op de hoogte gehouden van alle vorderingen van de vereniging.

  • Je hoort alle wetenswaardigheden over de vereniging.

  • Je bent welkom op de ledenvergaderingen van de vereniging.

  • Je bent welkom op verenigingsbijeenkomsten.

Via deze website of persoonlijk kun je nader kennismaken met andere leden van de vereniging.

De ledencontributie van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar bedraagt per 1 januari 2015

€ 28,- per jaar, de contributie voor het partner- of gezinslidmaatschap is € 33,- per jaar.

Voor betaling van het lidmaatschap kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

M/V solo met incasso

€ 28,=

M/V gezin met incasso

€ 33,=

M/V solo GEEN incasso

€ 30,=

M/V gezin GEEN incasso

€ 35,=

Deze  bedragen  gelden  binnen  Nederland.  De hoogte van de contributie is vastgesteld op de ledenvergadering van februari 2014.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend vóór 1 november van het lopende jaar door middel van een mutatieformulier. Dit formulier is te downloaden via deze website (zie: downloads).  

Bedrijven en instellingen kunnen voor € 50,- als sponsor worden vermeld in het verenigingsblad, op de website en bij de presentatie op verenigingsavonden.

Uiteraard zijn dit geen maximumbedragen; het bestuur stelt het zeer op prijs als je een hogere donatie zou doen.

De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar stelt het op prijs wanneer nieuwe leden zich voorstellen in het kwartaalblad Old Senders Ni-js. Door aan te geven waarmee je bezig bent kunnen anderen je misschien helpen datgene te vinden of te bereiken wat je zoekt. Je kunt je bijdrage naar de redactie sturen.