1Redactie Old Senders Ni js
 

Old Senders Ni-js is het contactblad van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar. Het verschijnt vier maal per jaar als periodiek voor Angerlo, Babberich, Giesbeek, Lathum, Ooy, Oud-Zevenaar en Zevenaar. Voor leden is het gratis.

Het blad bevat korte en soms ook vrij lange artikelen over onderwerpen uit de geschiedenis en cultuur van de gemeente Zevenaar. Ook bevat het regelmatig een interview met iemand die zijn of haar ervaringen vertelt over gebeurtenissen of met zaken uit verleden. Tot de min of meer vaste rubrieken behoren bevindingen van werkgroepen (bijvoorbeeld bidprentjes), fotoherkenning, bestuursmede- delingen en aankondigingen van lezingen.

De redactie wordt gevormd door Mieke de Vette, Ab Hendriks en Leen den Besten.

Redactiestatuut