1Het archief van  cVzl
 

Algemeen:

Het archief van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar is een afspiegeling van het werkterrein van de vereniging. In de eerste plaats worden alle geschriften bewaard die op de vereniging zelf betrekking hebben.

Bibliotheek van de vereniging:

In de bibliotheek van de vereniging worden boeken uit Zevenaar en directe omgeving bewaard. Als regel voor ’omgeving’ wordt gehanteerd: uit de naastbij gelegen gemeenten, maar erg strikt wordt dat niet genomen. Dat heeft te maken met het feit, dat men zich in Zevenaar een onderdeel voelt van de Liemers.

De vereniging streeft ernaar alle publicaties over de eigen gemeente te verwerven. Er is een ruime voorraad aanwezig, die met titel en andere gegevens digitaal is opgeslagen. Getracht wordt om bij voldoende vrijwilligersondersteuning alle boeken na te lopen en in een digitaal overzicht de artikelen van een korte beschrijving te voorzien.

‘Overtollige’ exemplaren van boeken (meer dan drie aanwezig) worden in beginsel verkocht aan belangstellenden.

Tijdschriften historische verenigingen en stichtingen uit de Liemers:

In de bibliotheek van de vereniging worden alle tijdschriften bewaard die door Liemerse oudheidkundige verenigingen en stichtingen worden uitgegeven. Daarnaast worden ook de bladen bewaard die het ‘werkterrein’ van de vereniging betreffen, zoals bladen van genealogische, heraldische en  cultuurhistorische aard. Ook hierbij wordt getracht een korte beschrijving van de artikelen in gedigitaliseerde vorm op te nemen.

1Leesmeer