Jacob Vallick (Leen den Besten)

Dit is een SEO versie van Jacob Vallick (Leen den Besten) Bladzijde 1
Om de inhoud te zien is Flash-player 8 of hoger noodzakelijk. Het gebruik van Java-script moet toegestaan zijn om Flash-player te downloaden Hier drukken

De Groessense pastoor Jacob Vallick leefde in een tijd van immense politieke, sociale en religieuze veranderingen. Nieuwe uitvindingen en verworvenheden (bijvoorbeeld de kunst van het drukken van boeken) beïnvloedden de mentale belevingswereld. Ontdekkingen van nieuwe werelden (bijvoorbeeld Amerika) schudden het beeld dat mensen zich van de wereld gevormd hadden, grondig door elkaar. Hun statische en gesloten universum werd opengebroken, niet alleen als gevolg van de grote ontdekkingen, maar ook door een verruiming van de horizonten doordat ze kennisnamen van uiteenlopende standpunten. Op tal van terreinen moesten ze hun visie bijstellen, want die stemde niet meer overeen met de nieuwe werkelijkheid. Het begin van de nieuwe tijd manifesteerde zich ook op religieus vlak.
arrow 1

Powered by FlippingBook. Joomla extension.