BG

Ctrl-F (zoekfunctie) 

Uitleg over het bidprentjes archief:

De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar beschikt over een omvangrijk bidprentjes archief. Dit archief bevat ongeveer 20.000 bidprentjes en/of kopieën hiervan. In dit online-register kun je op een eenvoudige manier relevante informatie vinden. Dit register wordt maandelijks aangevuld met nieuwe namen. Ook ben je van harte welkom in het verenigingslokaal om de verzame- ling te bekijken en tegen een kleine vergoeding kopieën te maken.