1Herbergen in de Liemers
 
Maar afgezien van de drank, die men er kon kopen, hadden de herbergen nog verscheidene andere aantrekkelijkheden. Herbergen en café's waren plaatsen waar men zich onder het genot van één of meer pinten bier of kannen wijn kon overgeven aan kaartspelen en dobbelen voor zover het stedelijk bestuur die spelen niet verboden of beperkt had. Nog een belangrijke reden voor het bezoeken van herbergen en café's was de mogelijkheid om nieuws te vernemen. Daar kwamen behalve de ingezetenen ook vreemdelingen.
 
    Benen bar   Juliana Babb   De Unie
    Cafe Benen    Cafe Juliana    Cafe De Unie

 

Allereerst de reizigers. Dan kooplieden die in de stad zaken hadden te doen. Voorts rondreizende muzikanten, die dikwijls uit naburige steden, maar ook niet zelden uit verder afgelegen streken kwamen, ter opluistering van feestelijkheden van allerlei aard. Zij mochten hun viool niet eerder in het openbaar laten horen, dan nadat zij vooraf de muziekbelasting hadden afgedragen.
Aan de kasteleins was het te allen tijde toegestaan muziek in de herberg te hebben, uitgezonderd op de tijden waar de religieuze gebruiken dit niet toelieten, zoals in de Advents- en Vastentijd. Na tien uur 's avonds mocht in de café's evenmin muziek gemaakt worden. Waarden of herbergiers, die bij gelegenheden als feesten, kermissen of bruiloften langer dan tot na tien uur muziek wilden laten maken, moesten daartoe een speciale vergunning bij het stadsbestuur halen en natuurlijk extra betalen als op die dag na tien uur gedanst werd.
Er wordt momenteel een poging gedaan om over herbergen in de Liemers een boek uit te geven. Dezerzijds is een voorstel gedaan aan het ‘Verband van Heemkundekringen in de Liemers’ om zo’n boek uit te brengen en te presenteren tijdens een tentoonstelling in het Liemers Museum. Diverse schrijvers en onderzoekers zijn al benaderd. Er komt een ‘rompboek’ over de geschiedenis en gebruiken in de Liemers en het boek zal vergezeld gaan van een boek per gemeente of heemkundekring waarin alle kroegen, herbergen, café’s enz. met vaak schilderachtige namen vanaf de vroegste tijd tot heden zijn opgenomen.
Hebt u nog oude foto’s, herinneringen of tekstbijdragen? Laat dat dan even via een emailtje weten.