1Sevenaer 1256
 

Op 16 juni 1256 kocht Otto ii van Gelre ter plaatse een hof van het kapittel van sint-marie in Utrecht, die hij mogelijk liet verbouwen tot burcht. Aan het einde van de middeleeuwen nam het militaire belang van de sterkte af. Zevenaar maakte de ontwikkeling door naar vestingstad waarna deburcht in gebruik genomen werd als kazerne en na 1402 voornamelijk als ambtswoning voor de schouten van het scholtambt van Liemers die het gebied vanuit dit kasteel bestuurden. Tijdens de tachtigjarige oorlog zorgden rondtrekkende troepen voor veel schade aan het gebouw, in 1638 werden er Duitse troepen ingekwartierd. Niet lang daarna moet het kasteel gesloopt zijn, want in 1687 is er sprake van een "geslichte kasteelplaetz". Gevonden op: