1Boerderij en veldnamen

Het Meertens Instituut in Amsterdam heeft indertijd het initiatief genomen om systematisch de Nederlandse boerderij- en veldnamen in kaart te brengen. In de Achterhoek heeft dat al verschillende publicaties opgeleverd. In de gemeente Gendringen is in 2004 een boek over dit onderwerp tot stand gekomen. Dit gebeurde met medewerking van Stichting Staring Instituut, thans het Erfgoed- centrum Achterhoek en Liemers, Mr. H.J. Steenbergenstichting en de Oudheid- kundige Vereniging Gemeente Gendringen. De vorm van al die boeken is vrijwel gelijk, zij het dat er steeds technische vorderingen worden toegepast.

In Zevenaar staan op dit gebied al heel wat boeken op naam van A. Bruins, die in samenwerking met het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg zijn uitgebracht. De boeken hebben geen direct verband met de uitgaven die de richtlijnen van het Meertens Instituut volgen, maar bevatten wel veel foto- materiaal en genealogische gegevens. Een mooie aanvulling op deze belangrijke werken (waarvan de laatste uitgave overigens nog niet in zicht is) zou een alles omvattende beschrijving kunnen zijn van boerderij- en veldnamen in de gemeente Zevenaar, waarin naar die eerder verschenen boeken wordt verwezen.

De interviewers gaan letterlijk ‘de boer op’ om met behulp van kadastrale kaarten van rond de Tweede Wereldoorlog aan oudere inwoners te vragen hun kennis van boerderij- en veldnamen over te dragen.