1EvenementenenPublicRelations

 

Inleiding:

Een van de nieuwere CVZ werkgroepen is de Werkgroep Evenementen en PR. Sommige werkzaamheden ervan behoren al langer tot de verenigingsactiviteiten, maar ze werden nooit structureel vormgegeven in een werkgroep. Over andere activiteiten bestonden in het verleden wel ideeën, maar door gebrek aan menskracht bleef het daarbij. Met de structurering zijn de zaken concreter geworden.

Markten en evenementen:

CVZ streeft ernaar op vrijwel elke (culturele) markt of manifestatie (met een kraam) aanwezig te zijn om de vereniging te presenteren. De Werkgroep Evenementen en PR zet zich in om de presentatie naar buiten toe op het noodzakelijk geachte niveau te houden. Aan het begin van elk kalenderjaar wordt informatie ingewonnen over de markten, braderieën, festivals en andere activiteiten die er te verwachten zijn. Op basis daarvan kan een jaarprogramma aan het bestuur worden voorgelegd en kunnen de leden die CVZ bij deze evenementen willen presenteren, tijdig worden ingelicht. Mogelijke evenementen zijn Koningdag, Wintermarkt en Open Monumentenweekend (rond half september). Steeds zijn ongeveer zes mensen nodig om de stand te onderhouden en bezoekers te ontvangen. De stand wordt uitgerust met onder meer een foto-overzicht, boeken, informatiepakketjes en een computerpresentatie over Zevenaar en over CVZ.

1Leesmeer