1FotoFilmenVideo

 

Inleiding:

Deze werkgroep is in 2002 opgericht om gerichte aandacht te besteden aan het behoud en de uitbreiding van de collectie historisch beeldmateriaal van de vereniging. Ook verbetering van de toegankelijkheid hiervan voor zowel leden als derden behoort tot de taken van de werkgroep.

Beheer van de collectie historisch beeldmateriaal.

Foto’s, ansichten en andere (papieren) beelddragers worden op zuurvrij karton bevestigd door middel van zuurvrije fotohoekjes en opgeslagen in ladekasten.

Negatieven worden in speciale hoezen opgeborgen en dia’s, films en video’s in cassettes.

Bovendien wordt zoveel mogelijk materiaal - inclusief de bijbehorende beschrij- vingen – gedigitaliseerd en systematisch gearchiveerd. De beschrijvingen wor- den geproduceerd door een afzonderlijke subwerkgroep ‘fotoherkenning’.

Taken van de werkgroep:

De werkgroep Foto, film, video is voornamelijk dienstverlenend, niet alleen voor andere werkgroepen van de vereniging, maar ook voor de overige leden.

De collectie moet bovendien toegankelijk zijn voor andere instellingen, zoals het Liemers Museum en het Streekarchief Liemers en Doesburg.

Daarom rekent de werkgroep tot haar taken:

Het vastleggen van gebouwen en andere objecten, vooral in de binnenstad, en zaken die dreigen verloren te gaan.

Het zo gedetailleerd mogelijk beschrijven van het aanwezige beeldmateriaal en andere documenten.

Waar mogelijk, het uitbreiden van de collectie. 1Leesmeer