1 genealogie

Inleiding:

De omvangrijke werkgroep Genealogie en Bewoners richt zich op een drietal aspecten: genealogie, bewonersgeschiedenis van de stad Zevenaar en WieWasWie. Met elk onderdeel houden zich weer andere leden van de vereniging bezig. Ook kent elk onderdeel een eigen oprichtingsgeschiedenis en doelstelling.

Werkgroep Genealogie:

Een onderdeel van de werkgroep Genealogie en Bewoners is genealogie. Bidprentjes, rouwbrieven en advertenties zijn in eerste instantie bedoeld om de herinnering aan een overledene levendig te houden. Om die reden worden ze vaak jaren bewaard. Maar na verloop van tijd of na het overlijden van de bezitter zelf verliezen de prentjes hun feitelijke betekenis. Niet zelden worden ze dan weggegooid, zonder dat men beseft dat bidprentjes nog een ander doel kunnen dienen.

Om zoveel mogelijk bidprentjes voor het nageslacht te behouden verzamelt de werkgroep Genealogie bidprentjes. Ook rouwkaarten en oude familieberichten zijn welkom. De gegevens worden ingevoerd in het speciale genealogie- computerprogramma Pro-Gen.

Geschiedenis van het bidprentje:

Bidprentjes geven naast genealogische informatie (bruikbaar bij bijvoorbeeld stamboomonderzoek) ook inzicht in de sociale en economische omstandigheden van de overledene. Zo kunnen op het bidprentje naast de datum van overlijden ook de geboorteplaats en -datum van de overledene vermeld staan. Maar ook is gebruikelijk om de datum en plaats van de begrafenis of crematie aan te geven en de naam van degene met wie de overledene getrouwd was. Soms wordt vermeld van welke besturen en verenigingen de overledene tijdens zijn of haar leven lid is geweest.

1Leesmeer