1Geschiedenis

Inleiding:

De ”Werkgroep Geschiedenis” heeft bestaan vanaf 2004 en is op dit moment niet bemand. Informatie over werkwijze en behaalde resultaten is op dit moment niet beschikbaar.

Uitgangspunten en activiteiten

De werkgroep hanteert twee uitgangspunten:

Het begrip ”cultuurgeschiedenis” zal in de ruimste zin van het woord worden opgevat.

Het werkterrein komt te liggen op het regionale niveau, waarbij onder de regio uiteraard de Liemers wordt verstaan.

Op basis van deze uitgangspunten wil de werkgroep allereerst inventariseren wat er over de regio in het verleden aan cultuurhistorisch onderzoek is gedaan en waar eventuele leemtes aanwezig zijn. Op basis daarvan wil de werkgroep komen met concrete onderzoeksvoorstellen, zoals thema’s, eventuele auteurs, wijze van publiceren, enzovoort.

Daarnaast denkt de werkgroep aan het organiseren van symposia en voordrachten over cultuurhistorische onderwerpen, uiteraard meestal over de regionale onderwerpen.

Ook wil de werkgroep, indien gewenst, een bijdrage leveren aan het handhaven van de kwaliteit van de lokale en regionale geschiedbeoefening.

Werkgroepleden:

Om het regionale aspect te versterken, streeft de werkgroep naar ten hoogste vijf deelnemers uit diverse oudheidkundige of cultuurhistorische verenigingen van de Liemers.

De werkgroep bestaat momenteel alleen uit vacatures.

De interesse is zeker aanwezig. Het gaat alleen nog om het maken van een goede start.

Deelnemers zijn nog van harte welkom. Meld je aan!!