1Monumenten

 

Inleiding:

monumenten2De meeste gemeenten hebben sinds langere tijd een gemeentelijk monumentenbeleid. Ondanks dat er in Zevenaar in het verleden veel is afgebroken, is het nog zeker de moeite waard om naast diverse Rijksmonumenten ook andere panden te beschermen. Het gaat hier onder andere om boerderijen, stadshuizen, dorps- en stadsgezichten en begraafplaatsen die van plaatselijke cultuurhistorische waarde zijn en een belangrijke plek innemen in onze dagelijkse leefomgeving.  

Oprichting van de werkgroep:

In 1993 is de ’Werkgroep Monumenten’ opgericht. Deze werkgroep bestond aanvankelijk uit een achttal mensen met affiniteit voor monumenten. Het tot stand brengen van een gemeentelijk monumentenbeleid is sindsdien hoofdtaak van de werkgroep.

Monumentenboek:

Zevenaar heeft volgens de Monumenten werkgroep van CVZ ruim 300 monumenten. Er zijn Rijksmonumenten 73 stuks, Gemeente monumenten 108 stuks en 123 gebouwen die volgens de werkgroep “beschermwaardig” zijn. Dus eigenlijk al Rijks- of Gemeente monument hadden moeten zijn. De monumenten zijn door de werkgroep in de loop der jaren gefotografeerd, voorzien van een toelichting en samengebracht in een omvangrijk overzicht.
 
Als CVZ het niet doet hoor en zie je niks! Dat bestand staat op de website van CVZ. Klik hiernaast op Monumentenboek om het te downloaden. Er gaat een wereld voor je open! Het meest in het oog springende monument van Zevenaar.

1Leesmeer