1Natuurhistorie

In oprichting:

CVZ houdt zich in overeenstemming met de verenigingsnaam bezig met ’cultuurhistorie’. Daaronder verstaat men doorgaans de combinatie van archeologie, gebouwde monumenten en historische geografie. Maar het werkterrein kan ook breder worden opgevat. Binnen de heemkunde (de overige onderwerpen die CVZ behandelt) valt ook het onderwerp natuurhistorie.

De werkgroep werkt op basis van projecten. Heeft u een project. Laat ons dat dan weten.

Om het regionale aspect te versterken, streeft de werkgroep naar leden uit diverse oudheidkundige of cultuurhistorische verenigingen en/of bewoners van de Liemers.