1Archeologie
 

Inleiding:

Een van de CVZ werkgroepen is de Werkgroep Archeologie. Er is binnen de gemeente Zevenaar genoeg te doen op het gebied van de archeologie om het bestaan van een dergelijke werkgroep te rechtvaardigen.

Doelstellingen:

Het doel van de werkgroep is het bevorderen van de aandacht voor archeologie en de zorg voor het bodemarchief. Onder het bodemarchief verstaan we de oudheidkundige resten die in onze bodem aanwezig zijn. De werkgroep wil door activiteiten het bewustzijn bij de lokale bevolking en overheid stimuleren, opdat er op zorgvuldige wijze wordt omgegaan met de waardevolle historische informatie die in de bodem aanwezig is.

De afgelopen vijfentwintig jaar hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat onze bodem veel interessante zaken bevat. Wat tot nu toe bekend is, is vooral het werk geweest van amateurarcheologen van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland. Zo weten we sinds 1980 wat meer over de prehistorische nederzetting op de Steenheuvel, het "oer-Zevenaar" om zo te zeggen. Ook fundamenten van de middeleeuwse burcht van Zevenaar zijn door hen gelokaliseerd en gedeeltelijk opgegraven (onder het Masiusplein). Hierbij is duidelijk geworden, dat het om een archeologisch object van nationaal belang gaat. Bij Giesbeek en Angerlo liggen stroomruggen waarop al in de bronstijd gewoond werd. Veel van wat er in onze bodem bewaard is gebleven, is echter nog onvoldoende bekend. Er hebben bijvoorbeeld in het zandgebied bij Babberich grafheuvels gelegen, maar de exacte locatie is niet duidelijk.

1Leesmeer