Alles gaat voorbij:

boek-iii

In de veertiende eeuw was er al een rooms-katholieke geloofsgemeenschap

in het dorp Lathum en de buurschap Giesbeek. De gemeenschap kerkte in een kapel die toebehoorde aan bannerheren van Bahr. Na de verwoesting van deze kapel werd er een Lathum een kapel gebouwd. Deze werd in 1528 tot parochiekerk verheven. Ze ging in 1609 over in handen van de protestanten. De rooms-katholieken kwamen bijeen op een boerderij en vanaf 1780 in een eigen kerkschuur in Giesbeek. In 1836 werd de kerkschuur vervangen door een beter gebouw. In 1909 kon de geloofsgemeenschap een nieuwe kerk tegenover de kerkschuur in gebruik nemen. Ze beleefde haar bloeitijd. De kerk werd gedeeltelijk verwoest in de Tweede Wereldoorlog. Van 1947 tot 1949 werd ze weer opgebouwd en vanwege de toename van het aantal kerkgangers vergroot. De toren bleef door geldgebrek onafgebouwd. In 2008 werd de kerkzaal verkleind en werden achterin de kerk ontmoetingsruimten gecreëerd. In 2010 werd de toren voltooid. Intussen daalde het aantal kerkgangers gestaag. De parochie werd samengevoegd met andere parochies, de pastorie werd verkocht en met ingang van 2021 werd de kerk aan de eredienst onttrokken en te koop gezet.


Download

alles-gaat-voorbij

« terug

© 2021
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Zevenaar, Melior Producties