Doelstelling

De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar werd opgericht op 21 januari 1992. Dit gebeurde op initiatief van de heren A.J.A. Akkermans, J.Th.M. Giesen, J.B. Smit en B.J. Postma.

CVZ tracht de geschiedenis van de gemeente Zevenaar en haar bewoners in onderdelen uit het verleden te reconstrueren en de bevindingen en resultaten van het onderzoek vervolgens te plaatsen in lokaal verband en eveneens in de relatie tot de regio "De Liemers". De vereniging wil dit doel bereiken door het bestuderen van bronnen en literatuur, het vastleggen van 'mondelinge overleveringen', door attent te zijn op beeldbepalende elementen in de bebouwing en het landschap en eveneens door het bevorderen van de waardering van cultuurgoed. De resultaten worden veelal door publicaties (in het kwartaalblad Old Senders Ni-js of in afzonderlijke boeken en geschriften) en lezingen (er worden ook sprekers van buiten de vereniging aangetrokken) bekend gemaakt aan een groter publiek.

Wat een mooie doelstelling

Een ander doel van CVZ is de vele personen die op de een of andere manier bezig zijn met de geschiedenis, samen te brengen. De vereniging beschikt over moderne computerapparatuur en programma's waarmee de leden in staat worden gesteld hun hobby (vaak stamboomzaken) te beoefenen. Ook deze activiteiten leiden vaak tot uitgaven in boekvorm. Toen CVZ net was opgericht, hielpen nieuwe leden vooral bij het verder opbouwen van de vereniging. Nu blijken mensen lid te willen worden, omdat zij bijvoorbeeld graag het kwartaalblad ontvangen, of omdat zij lezingen willen bijwonen of boeken met aantrekkelijke korting wensen te ontvangen. Daarnaast zijn er mensen die een bijdrage willen leveren aan de doelstellingen van de vereniging. Dat gebeurt meestal als verlengstuk van de eigen hobby of omdat zij graag gedurende een dagdeel in de week samen met andere leden (vrijwilligers) de tijd willen doorbrengen met voor CVZ nuttige bezigheden en op die manier gezamenlijk een werkstuk tot stand brengen. Veel leden zijn als vrijwilliger bij de vereniging terechtgekomen en vervolgens als verenigingslid deel gaan uitmaken van een van de verschillende werkgroepen. Nog steeds bestaat er bij CVZ behoefte aan vrijwilligers, voor werkzaamheden als het kort beschrijven en artikelen voor documentatiedoeleinden, het ordenen van krantenknipsels. Sommige werkzaamheden blijven nu liggen, omdat er te weinig mensen zijn om alle bezigheden ter hand te nemen of bij te houden.