Werkgroep Genealogie

De leden van de werkgroep Genealogie en Bewoners verzamelen en rubriceren gegevens over de bewonersgeschiedenis van de stad Zevenaar in het algemeen en genealogie in het bijzonder. Onderdeel daarvan is de verzameling bidprentjes, rouwbrieven, kaarten en overlijdensberichten. De gegevens worden vastgelegd in het speciale genealogie- computerprogramma Pro-Gen.

Bidprentjes geven naast genealogische informatie (bruikbaar bij bijvoorbeeld stamboomonderzoek) ook inzicht in de sociale en economische omstandigheden van de overledene, omdat er vaak bijzonderheden worden vermeld, zoals beroep of vrijwilligerswerk.