Dialect

De voormalige ‘werkgroep dialect’ is op 14 april 2003 geïnstalleerd. De toenmalige voorzitter van CVZ, Jan Wolfhagen vond het hoog tijd dat het lokale dialect in Zevenaar professioneel werd vastgelegd. In de omliggende gemeenten bestonden al woordenboeken in het daar plaatselijk dialect. Hij gaf een groep mensen de opdracht om iets dergelijks ook in Zevenaar te doen.

De groep kwam elke twee weken bijeen en werd met raad en daad ondersteund door dr. A. Schaars van het Staring Instituut, dat later is opgegaan in het “Erfgoedcentrum voor Achterhoek en Liemers” (ECAL).

In oktober 2011 verscheen het boek “Zaenderse Praot van A tot Z ”. De door het Staring Instituut ontwikkelde WALD-spelling (Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten) is in het boek toegepast. Het dialectboek bevat naast verhalen en gedichten, een alfabetische woordenlijst, spreekwoorden en spraakkunstige bijzonderheden en een hoofdstuk “Namen en Bijnamen”.

Aan het boek is een cd toegevoegd, met liedjes, verhalen en gedichten in dialect en een cursus dialect-spreken.

Op 20 oktober 2011 is het dialectboek in het Musiater gepresenteerd tijdens een door de Carnavalsvereniging “Paljas” georganiseerde dialectavond. De werkgroep Dialect is toen opgeheven, maar de individuele leden verzamelen nog steeds reacties op de inhoud van het boek en staan open voor aanvullingen en correcties.

De contactpersoon voor alle dialect-aangelegenheden is:

Henk Giezen, telefoon: 0316 – 524 853, 7391nezeiggeh.[antispam].@kpnmail.nl.