Werkgroep Monumenten

In 1993 is de ’Werkgroep Monumenten’ opgericht, die als belangrijkste taak het ondersteunen van een gemeentelijk monumentenbeleid heeft. Ondanks dat er in Zevenaar in het verleden veel is afgebroken, is het nog steeds de moeite waard om naast Rijksmonumenten ook andere panden te beschermen. Het gaat hier onder andere om boerderijen, stadshuizen, dorps- en stadsgezichten en begraafplaatsen die van plaatselijke cultuurhistorische waarde zijn en een belangrijke plek innemen in onze dagelijkse leefomgeving.

De werkgroep heeft een monumentenboek samengesteld, dat voortdurend wordt bijgehouden.

Zevenaar kent ruim 300 monumenten, rijksmonumenten, gemeentemonumenten en gebouwen die “beschermwaardig” zijn. De werkgroep is van mening dat de panden in die laatste groep al gemeentemonument hadden moeten zijn. De monumenten zijn door de werkgroep in de loop der jaren gefotografeerd, voorzien van een toelichting en samengebracht in een omvangrijk overzicht. Een bestand met die monumenten staat op deze website van CVZ. Klik hiernaast op Monumentenboek om het te downloaden.