Archeologie

Een aantal leden van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar hebben een belangrijke inbreng in de Erfgoedcommissie Duiven – Zevenaar (zie de website van de gemeente Zevenaar). Zij zetten zich in voor het bevorderen van de aandacht voor archeologie en de zorg voor het bodemarchief. Onder het bodemarchief verstaan we de oudheidkundige resten die in onze bodem aanwezig zijn en die ons wat kunnen vertellen over de lokale geschiedenis in ons gebied.

Archeologische vondsten, geschiedenis en onderzoeken

In de bodem van de gemeente Zevenaar bevinden zich de resten van een rijke historie. Bij Oud-Zevenaar liggen onder de Steenheuvel de resten van het "oer-Zevenaar" vanaf ongeveer 700 jaar vóór Christus. Onder het Masiusplein in het centrum van Zevenaar liggen de 5 meter dikke muurfundamenten van de middeleeuwse burcht Sevenaer. Het onderzoek hiernaar is vooral het werk geweest van amateurarcheologen van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland. Hierbij is duidelijk geworden, dat het om een archeologisch object van nationaal belang gaat. Bij Giesbeek en Angerlo liggen stroomruggen waarop al in de bronstijd gewoond werd. Bij Herwen liggen de resten van de Dam Van Drusus en een Romeins fort Carvium.

Veel van wat er in onze bodem bewaard is gebleven, is nog onvoldoende bekend. CVZ stimuleert de lokale overheid om op een zorgvuldige manier met ons erfgoed om te gaan. We ondersteunen het beleid van de gemeente en leveren een bijdrage aan het informeren van het publiek.