Werk in uitvoering

Individueel en in kleine groepen zijn en worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Het fotografisch vastleggen van stadsbeeld, dorpsbeeld en landschap. Zoals wij nu blij zijn met een vooroorlogse ansichtkaart, zo zal men later prijs stellen op foto- en videoreportages uit deze tijd. Temeer daar alles snel verandert. Zo is enkele jaren geleden de woonsituatie vastgelegd op foto en video van de panden die vanwege de Betuwelijn zijn gesloopt.
  • Het vastleggen van oude liedjes en vertellingen.
  • Onderzoek naar veldnamen en boerderijnamen. A.W.A. (Bertus) Bruins heeft op persoonlijke titel boeken met uitgebreide beschrijvingen van veld- en boerderijnamen uitgegeven. Ook heeft de heer Bruins een reproductie gerealiseerd van de Atlas van het Ambt Liemers van 1735. CVZ ondersteunt activiteiten als deze.
  • Het signaleren van lacunes in de kennis van de Cultuurhistorie. Het stimuleren van heemkundig besef en heemkundeonderwijs, bijvoorbeeld door het samenstellen van lesbrieven en vouwbladen.
  • Het bestuderen van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Zevenaar. Er zijn al twee boeken verschenen: ‘Zevenaar 50 jaar bevrijd, deel I en II’. Ook wordt in het kwartaalblad Old Senders Ni-js regelmatig over de oorlog gepubliceerd.
  • Onderzoeken en vastleggen van de geschiedenis van diverse instanties en instellingen zoals: de Van Munsterstichting, de Brigade Zevenaar van de Koninklijke Marechaussee, de Veiling Zevenaar etc.
  • Het vastleggen en maken van publicaties over de geschiedenis van gebouwen en haar bewoners in de ‘Oude Stad Zevenaar’. Een werkgroep is druk bezig met inventariseren van het gemeentearchief.
  • ‘Kerkhofarcheologie’, of het fotograferen en documenteren van grafzerken op de verschillende begraafplaatsen. In 2001 is er een boek verschenen van CVZ (auteur Theo Goossen) over begraafplaatsen en begrafenissen in Zevenaar.
  • Het deelnemen aan externe gebeurtenissen waarop de vereniging zich kan presenteren. Diverse leden zorgen voor een CVZ-stand op jaarmarkten in de gemeente maar ook daarbuiten