De nalatenschap van Pelgrom:

boek-iii

De nalatenschap van Pelgrom

Karel Hendrik Pelgrom (1815-1871) liet zijn huis Enghuizen en de Pelgromstichting na. Zijn huis en zijn stichting zeggen veel over de tijd waarin hij leefde en de traditie waarin hij stond. Zijn huis is verdwenen, zijn stichting bestaat nog. Gebouwen moeten verloop van tijd plaats maken voor andere, maar wat een stichting als die van Pelgrom beoogde – de zorg voor de kwetsbare medemens - blijft.


Download

de-nalatenschap-van-pelgrom

terug

© 2020
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Zevenaar, Melior Producties