Glas-in-loodramen in de gemeente Zevenaar:

boek-iii

Kleur bij de gratie van licht. Glas-in-loodramen in de gemeente Zevenaar

Interieurs van gebouwen hebben licht nodig. De beste vorm ervan is natuurlijk licht. Glas-in-loodramen en ramen met gebrandschilderd glas transformeren een natuurlijk licht tot een licht met een specifieke betekenis voor een gebouw. Het licht in een ruimte met glas-in-lood ramen is geen moment hetzelfde. Als het felle zonlicht op de ramen staat, is het anders dan wanneer het er onder een bepaalde hoek op valt of als er geen zonlicht is. Een glazenier speelt met het licht en daarmee met de sfeer in de ruimte. Dat heeft invloed op hoe de ruimte ‘voelt’. De compositie en kleuren van de ramen kunnen voor vrolijkheid zorgen of juist voor meditatieve verstilling en alles daartussen.

In de eerste helft van de twintigste eeuw lieten in de gemeente Zevenaar kerken, bedrijven, gemeentehuizen en particulieren glas-in-loodramen aanbrengen. De laatste decennia verdwijnt er veel van. Deze publicatie legt vast van wat er recent nog was en nu ten dele nog is. 


Download

glas-in-loodramen-in-de-gemeente-zevenaar-kl

 terug

© 2023
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins