Grensdorp Spijk:

boek-iii

Op de grens van Nederland en Duitsland in het zuiden van de Liemers ligt aan de Rijn het dorpje Spijk. Omdat de loop van de rivier regelmatig veranderde, veranderde ook het grondgebied van het dorp. Bij Spijk was lange tijd een veer en korte tijd een spoorbrug over de Rijn. Het dorp werd meermalen getroffen door overstromingen en had te kampen met armoede. Het groeide in de negentiende eeuw doordat van elders (seizoen)arbeiders op de steenfabrieken kwamen werken. In de tweede helft van de twintigste eeuw verdwenen de meeste steenfabrieken. Op hun terrein vestigden zich moderne bedrijven. Recent kwam in Spijk een grote overnachtingshaven voor schippers.


Download

grensdorp-spijk-kl

 terug

© 2023
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Zevenaar, Melior Producties