Groessense pastoor Jacob Vallick:

boek-iii

Op de drempel van de nieuwe tijd

Pastoor Jacob Valick (circa 1515 - circa 1572) uit Groessen leefde in een tijd van immense politieke, sociale, culturele en religieuze veranderingen. Op sommige punten ging hij voorzichtig de drempel naar de nieuwe tijd over, op andere was hij nog iemand van het oude stempel.

Van Vallick zijn twee geschriften bewaard gebleven: Der Kerkenboeck tho Groessen en Tooveren, wat dat voor een werc is. Het eerste geeft een beeld van het leven in een plattelandsparochie in de zestiende eeuw. Het tweede is van betekenis in de strijd tegen heksenwaan.


Download

vallick

 terug

© 2017 
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Zevenaar Melior Producties