Het zesde gemeentehuis van Zevenaar:

boek-iii

Zevenaar heeft momenteel zijn zevende gemeentehuis. De geschiedenis van de gemeentehuizen wordt in deze publicatie geschetst. De nadruk ligt op het zesde gemeentehuis dat grotendeels plaats heeft moeten maken voor woningen. De kunstwerken die met het gebouw waren verbonden worden beschreven en getoond. Ook wordt er een impressie gegeven van het gebouw en de afbraak ervan.


Download

het-zesde-gemeentehuis-van-zevenaar

 terug

© 2020
3e uitgebreide editie
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Zevenaar, Melior Producties