In vrijheid onderweg:

boek-iii

De context van Zevenaar 1945-2020

We leven tussen verleden en toekomst. Met de ene voet staan we nog in het verleden, met de andere al in de toekomst. De keuzes die we in het heden maken, bepalen of we de vrijheid die we in het verleden verkregen ook in de toekomst nog hebben. Om die vrijheid te behouden, is het in ieder geval van belang om te zien welke weg we in het verleden hebben afgelegd, welke zijwegen we insloegen en welke wegen prachtige perspectieven boden maar uiteindelijk onbegaanbaar bleken of doodliepen.De auteur schetst ontwikkelingen vanaf 1945 tot 2020. Hij blikt terug op wat er allemaal veranderde en wat daarvan de gevolgen waren. Ook schetst hij voor welke uitdagingen we staan als we ons steentje ertoe willen bijdragen om vrijheid, vrede, recht en leefbare wereld in de toekomst enigszins te waarborgen.


Download

in-vrijheid-onderweg
© 2021
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Zevenaar, Melior Producties