Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info

OSN 2022-03

Legendarische overtocht over de Rijn in 1672

Leen den Besten

Beroepsonderwijs in Zevenaar

Leen den Besten

Krabbels uit Zevenaar

Robbert Benen

Lezing: Leven op het Gelders Eiland

 

Volgens de Russische president bestaat de wereld uit soevereine staten en koloniën. Koloniën, waaronder hij uiteraard Oekraïne schaart, hebben geen enkel bestaansrecht als zelfstandige staat. Ze zijn bedoeld om te overheersen, te plunderen en zo nodig te vernietigen. Soevereine staten daarentegen zijn machtig en economisch en politiek zelfstandig. Het zijn imperia (in het Latijn betekent imperare ‘het recht om te commanderen’) die zelf hun vrienden en vijanden kiezen en eenzijdig bepalen wat goed en fout is.

De Kroatische schrijfster Dubravka Ugresic (º1949) wees op de grote rol van 'oorlogsheren': op macht beluste leiders, politieke dilettanten en politieke manipulatoren. 'De oorlog is een goed georganiseerde, collectieve misdaad die gepleegd wordt door heersers, leiders en strijders die uit zijn op heel gewone, alledaagse zaken – politieke macht, gebiedsuitbreiding - of een andere vorm van voordeel willen behalen. Oorlogen worden nooit gevoerd omwille van mensen. Oorlogen worden gevoerd door de ene soort mensen tegen de andere. Wanneer men niet op de gekte van de meerderheid kan rekenen, creëert men ten behoeve van de oorlog een pakket van redenen, oorzaken en argumenten dat voor iedereen te bevatten en is. Zo raakt uiteindelijk iedereen bij de oorlog betrokken: gewone burgers, deelnemers aan internationale forums, onderhandelaars en aarnemers. Zo wordt de misdadige waanzin van een kleine minderheid die zich op sluwe wijze, via de zogenaamde wil van het volk, heet laten kiezen, verheven tot 'ons gemeenschappelijk lot', 'het lot van het volk', 'een historisch moment'.

Het eerste artikel schetst hoe de Nederlanden 350 jaar geleden een oorlog in getrokken werden. Het tweede artikel is hoopvoller van aard. Het schetst de ontwikkeling van het (voorbereidend) beroepsonderwijs in Zevenaar.

Wat luchtiger van aard zijn de 'krabbels uit Zevenaar'. Ze zijn bijeengebracht door Robbert Benen. In dit nummer vinden we een sfeerverhaal over het toenemend reisverkeer in Zevenaar en het Zevenaarse station.