Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info

OSN 2022-04

Romeins erfgoed uit de Bijland en Herwen-

Hemeling

Leen den Besten

Huis Sevenaer en de Van Nispens

Herman Teunissen

Zevenaar tussen de wereldoorlogen (1)

Marcel Pelgrom

Romeinse waterwerken

Leen den Besten

Lezing: De joodse gemeenschap

Willem Frank

 

 e naderen het einde van het jaar 2022, een bijzonder bewogen jaar waarin een oorlog dichtbij huis de gemoederen stevig bezighoudt. Overal in de wereld wordt het dagelijks leven opgeschud en lijkt het zekere onzeker te worden. In de vorige eeuw lieten twee wereldoorlogen diepe sporen na in Zevenaar. Echter, tijdens het interbellum probeerden de Zevenaarders het dagelijkse leven weer op te pakken; een periode waaraan we in dit nummer van OSN aandacht besteden.

Ook in de gemeente Zevenaar en haar onderliggende stad en dorpen is weer het nodige veranderd. Zo wordt er druk doorgebouwd en verwelkomen we veel nieuwe inwoners in onze gemeente. Des te belangrijker is het dat er onderzoek gedaan blijft worden naar de wortels van Zevenaar en haar omgeving: een heel belangrijk knooppunt wat de blootleggingen in De Bijland wel hebben aangetoond.

Daarnaast wordt Zevenaar vaak in één adem genoemd met Huis Sevenaer en de familie Nispen. We nemen u daarom in deze uitgave mee op een reis door de tijd rondom beide.

Neem trouwens ook eens een kijkje op onze vernieuwde website waaraan intern hard gewerkt is. Schroom niet om interessante anekdotes, videomateriaal en dergelijke te delen zodat we steeds meer mensen via onze website deelgenoot kunnen maken van het werk van de CVZ.