Juvenaat Sint Stanislaus:

boek-iii

Een van de markante gebouwen van Zevenaar is Juvenaat Sint Stanislaus, een in 1926 opgerichte kostschool voor de opleiding van twaalf- tot vijftienjarige aspirant ordebroeders. Na 1940 bood het juvenaat onderdak aan schipperskinderen, gevangenen, leerlingen van het voortgezet onderwijs, vormingswerk, opleidingsinstituten, kunstenaars, verenigingen. Ook functioneerde een deel ervan als moskee. Een nieuwe betaalbare bestemming wordt gezocht.

« terug


Juvenaat Sint Stanislaus:

juvenaat-sint-stanislaus

« terug

© 2020
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Zevenaar, Melior Producties