Kerk aan de markt:

boek-iii

De Ontmoetingskerk te Zevenaar is het op een na oudste oorspronkelijk protestantse kerkgebouw van Nederland. In dit boek wordt niet alleen de geschiedenis van het gebouw verteld. Het beschrijft ook alles wat erin te zien is. Het geeft de herkomst en betekenis ervan aan en plaatst een en ander in een cultuur-historisch kader.


Download

kerk-aan-de-markt

 terug

© 2011
Opmaak: Leen den Besten
Behoudens of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar