Bibliografie Leen den Besten

leen-den-besten

Leendert den Besten, theoloog, godsdienstfilosoof, historicus en schrijver, is geboren op 4 juli 1946 te Goudriaan. Vanaf 1968 was hij onderwijzer. In 1970 ging hij oude talen (Grieks en Latijn) studeren, en vanaf 1972-1981 studeerde hij theologie, waarbij hij zich specialiseerde in theologie van de godsdiensten, pastoraat en godsdienstfilosofie. Gedurende zijn studieperiode was hij leraar bij het voortgezet onderwijs (1971 en 1972), lid van de faculteitsraad, lid van het dagelijks bestuur van de Theologische Faculteit en studenten-assistent. Ook had hij in deze tijd bestuursfuncties bij landelijke kerkelijke organen en een pastorale taak bij een kerkelijke gemeente. Bovendien verrichtte hij onderzoek voor 'Kerk en Wereld'. Na zijn doctoraalstudie afgerond te hebben, werd hij op 14 februari 1982 als predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente te Lemelerveld. Vanaf 10 september 1989 tot 21 april 2013 was hij als predikant werkzaam in de Protestantse Gemeente te Zevenaar.

Op diverse fronten in de kerkelijke organisatie was hij actief en wel als lid van een provinciale diaconale commissie, als docent aan de opleiding ‘theologische vorming voor gemeenteleden’, als lid van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, als lid van het breed moderamen van de classis Doetinchem en als visitator provinciaal in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij publiceerde regelmatig over maatschappelijke, theologische, godsdienst filosofische en cultuur- en kerkhistorische onderwerpen.

 Zie voor zijn bibliografie:

bibliografie-leen

 terug