Met geweld schoon schip:

boek-iii

Marteling – doodstraf - genocide

Meermalen hebben mensen hun medemens uit allerlei overwegingen gemarteld, veroordeeld tot de doodstraf en/of gedood. Ook hebben ze bij tijden aangezet tot of meegedaan aan volkerenmoord en een kwaad aangericht dat elk menselijk bevattingsvermogen te boven gaat. De auteur beschrijft hoe het morele kwaad in de vorm van marteling, doodstraf en genocide in de geschiedenis op uiteenlopende wijze vanuit zeer verschillende motieven gestalte kreeg en hoe erop werd gereageerd. Hij vraagt zich af wat mensen ertoe brengt hun medemens de meest gruwelijke dingen aan te doen en hoe je bij het zien van het veelkoppig monster kwaad nog kunt spreken over en tot God.


Download

met-geweld-schoon-schip
© 2019
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Zevenaar, Melior Producties