Niet te vergeten:

boek-iii

Angerlo Giesbeek en Lathum

Zeventig jaar na de bevrijding van het nazibewind wordt de Tweede Wereldoorlog opnieuw in herinnering geroepen. Inwoners van de IJsseldorpen Angerlo, Giesbeek en Lathum vertellen over hun ervaringen. Hun verhalen worden geplaatst in een bredere context van wat zich in de oorlog afspeelde.


Download

niet-te-vergeten-angerlo-giesbeek-en-lathum

 terug

© 2015
Opmaak: Leen den Besten
Behoudens of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar