Ontmoetingskerk:

boek-iii

De Ontmoetingskerk (vanaf 1816 tot 13 mei 2001 Hervormde kerk geheten) heeft een rijk interieur. Aan alles wat te zien is, ziet een verhaal. Dit vertelt de auteur in zijn royaal geïllustreerde boek Kerk aan de Markt ((Zevenaar 2011). In dit document een korte impressie. 


Download

ontmoetingskerk
© 2020
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Zevenaar, Melior Producties