Steen voor steen:

boek-iii

Steen voor steen

De bouw van de protestantse kerk te Zevenaar. Aanbevelingsbrieven voor het houden van een collecte voor de bouw, bestek en andere documenten

De eerste schriftelijke sporen van het bestaan van een protestantse gemeente dateren uit 1577. Vanaf 1611 had de gemeente een eigen predikant. Geld voor de bouw van een eigen kerkje had ze nog niet. Pas in 22 april 1658 kon de bouw gegund worden. In de voorgevel van het opgetrokken kerkje vinden we nog de muurankers met het jaartal 1658. Op één van de trekbalken stond 'Hendrik Kuijs Anno 1658 heeft dese kerk getimmert.' Op 1 mei 1660 werd het kerkje plechtig ingewijd. De bouw zelf was grotendeels gereed in 1659.

.


Download

steen-voor-steen
© 2010
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Zevenaar, Melior Producties