Voor ons soort alleen:

boek-iii
Racistische politieke partijen in Europa
 
De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was bij velen het verzet tegen het fascisme en nazisme boven elke kritiek verheven. In de jaren zestig begonnen sommige politici het kwaad dat het fascisme en nazisme teweeg hadden gebracht te relativeren en wel door bijvoorbeeld het kolonialisme met het fascisme en het Israëlische optreden tegen Palestijnen met het nazi-optreden tegen joden op een lijn te stellen. Daarnaast ontkenden negationisten de moord op het Europese jodendom, het bestaan van vernietigingskampen of bagatelliseerden de nazimisdaden door te wijzen op de misdaden van de geallieerden. Hierdoor werd het morele gelijk van antifascisten en antinazisten ondergraven en ontstond de voedingsbodem waarop racistische en antisemitische ideeën weer konden groeien en racistische politieke partijen aanhang konden krijgen.

Download

voor-ons-soort-alleen
© 2021
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Zevenaar, Melior Producties