Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info

Wapens Gemeente Zevenaar

wapenzevenaarGedeeld: I in keel een hartschild van zilver, beladen met een karbonkel van sinopel, waaruit 8 stralen van goud over het gehele veld gaan, II in goud een van keel en zilver geschakeerde dwarsbalk in 3 rijen, over alles heen een hartschild van goud, beladen met een Gotische hoofdletter Z van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parelen."

 

Oorsprong/verklaring

Het wapen is samengesteld uit de wapens van het graafschap Kleef (I) en het graafschap Mark (II). Het hartschild met de letter Z is afgeleid van oude stadszegels. Zevenaar voerde tot 1958 geen officieel wapen.

De stad maakte gebruik van een wapen, waarop drie Gotische letters Z en als schildhouders twee bossen met ieder 7 korenaren. Dit wapen was samengesteld uit twee historische elementen, de letter uit het stadszegel, de korenaren waren een sprekend element. In 1957 kwam de gemeente met het volgende voorstel voor een nieuw wapen: "Gedeeld : I Doorsneden : a Kleef, b Mark; II in goud drie Gotische hoofdletters

De Hoge Raad van Adel had bezwaar tegen de drie letters Z en kwam met het volgende voorstel: "Gevierendeeld: I Kleef, II Mark, III in goud een letter Z en IV in keel 7 korenaren van goud, met een gestrekt lint van sinopel samen gebonden." Om onverklaarde redenen kwam de gemeente echter met het ontwerp van het huidige wapen naar voren. De korenaren waren weggelaten, omdat het sprekende element niet overeenkwam met de historische verklaring van de naam. De korenaren waren echter wel historisch.  De oudst bekende afbeelding dateert uit 1670 en staat op de klok van de N.H. Kerk. Ook het 18de-eeuwse zegel van Zevenaar en het Ambt Lymers vertoont de korenaren. Ze komen ook voor in diverse andere bronnen uit de 18de eeuw. De letter Z is veel ouder.

De oudste afbeelding dateert uit 1515 en komt voor op het schepenzegel van de stad. Het zegel vertoont de H. Maria met voor zich twee schildjes; enerzijds het schildje met het wapen Kleef-Mark (zie onder), anderzijds een schildje met de letter Z. Diverse andere (oudere) zegels laten wel de H. Maagd zien, maar enkel met het schildje Kleef-Mark. De oudste afbeelding daarvan dateert uit 1473, dus zelfs van vóór de stadsrechten van 1487. Dergelijke zegels werden tot 1733 gebruikt.

Wapen van Angerlowapenangerlokl

Gedeeld : I in keel een wassende maan van goud, II in goud een schuinbalk van keel. Het schild gedekt met een vijfbladerige kroon van goud."

 

Oorsprong/verklaring

Het wapen van de voormalige gemeente is een combinatie van een symbool voor het richtersambt Doesburg (I), ontleend aan het stadswapen, en het wapen van de baanderheren van Baer en Lathum (II). Een groot gedeelte van de gemeente, waaronder het dorp Angerlo, behoorde vroeger tot het richtersambt van Doesburg, het andere gedeelte tot de heerlijkheid Baer en Lathum.

zevenaar

In 1816 gaf de gemeente te kennen geen behoefte te hebben aan een wapen, waardoor het tot 1924 duurde voor er een wapen werd aangevraagd. Overigens werd toen het wapen aangevraagd op persoonlijk initiatief van de burgemeester. Het college van burgemeester en wethouders had besloten om geen wapen aan te schaffen, waarop de burgemeester besloot dit alsnog zelf te doen.