Woord voor woord:

boek-iii

Preek van Johannes Petri van Sinderen bij de ingebruikname van de gereformeerde kerk te Zevenaar en enkele lofdichten

Op 1 mei 1660 werd de Ontmoetingskerk officieel in gebruik genomen. Daarbij werd een geheel overeenkomstig de stijl van die tijd een ‘inwijdingsrede’ gehouden. De preek geeft een aardig beeld van hoe in de zeventiende eeuw in de ‘gereformeerde’ (= protestantse kerk) gedacht werd.  


Download

woord-voor-woord
© 2020
1e druk 2010 tweede uitgebreide editie
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Zevenaar, Melior Producties