Zevenaar belicht:

boek-iii

Het boek Zevenaar in beeld, dat de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar (CVZ) in een gezamenlijk initiatief met Jumbo Heemskerk begin 2020 heeft uitgebracht, was een groot succes. Veel mensen, binnen en buiten Zevenaar, hebben de plaatjes gespaard en het ruilen ervan heeft mensen met elkaar in contact gebracht.

De inhoud sprak blijkbaar aan want we kregen veel positieve reacties. Daardoor ontstond bij CVZ en Jumbo het idee om een vervolg op het boek te maken. Leen den Besten kwam met een voorstel om dat tweede boek een meer thematische inhoud te geven. Daardoor wordt er meer aandacht geschonken aan de opvallende veranderingen die Zevenaar in de historie heeft ondergaan. Het resultaat ligt hier voor u. In 19 hoofdstukken wordt steeds een activiteit of een plek onder de loep genomen en de verandering ervan in woord en beeld belicht.

 


Download

zevenaar-belicht
© 2021
Leen den Besten met medewerking van Peter Donker (voorzitter CVZ), Ab Hendriks (fotograaf), Jan van der Schilden (fotograaf) en Henk Wenting (bestuurder CVZ)
Behoudens of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar en Jumbo Jan Heemskerk