Zevenaar in beeld:

boek-iii

Jumbo Heemskerk en de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar (CvZ) bieden u dit boek aan. Het is geen gewoon boek. Het is een boek waaraan u zelf kunt meewerken om het compleet te maken door foto’s te sparen en in te plakken. De in te plakken foto’s krijgt u bij het boodschappen doen bij de Jumbo.

Het boek wil u uitnodigen om Zevenaar met nieuwe ogen te bekijken en plaatsen te ontdekken waar u tot nu toe aan voorbij bent gegaan.

Veel mensen zijn geïnteresseerd in oude stadjes, historische gebouwen, landhuizen en kastelen. Ook hebben ze belangstelling voor de geschiedenis van hun woonplaats en regio. In veel dorpen en steden zijn cultuurhistorische verenigingen. Ook in Zevenaar.


Download

zevenaar-in-beeld
© 2020
Leen den Besten, dit boek is tot stand gekomen met meedenken en meewerken van Wim van den Boom (stadsgids), Peter Donker (voorzitter CVZ), Ab Hendriks (fotograaf en journalist), Herman Teunissen (kenner van Ooy), Jan van der Schilden (fotograaf), Anne-Marie Spaan (collectioneur) en Henk Wenting (bestuurder CVZ)
Behoudens of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar en Jumbo Jan Heemskerk